Om oss

 

Utbyttejakt.com er et nettsted som samler informasjon om ulike aksjers utbytte. Vi lister opp utbytter fra de største selskapene som er med i OMXS30, samt utbytter fra andre populære aksjer. Målet er på sikt at alle aksjer som gir utbytte skal være listet opp på Utbyttejakt.com

Vi samler inn alle data manuelt og våre kilder er selskapenes egne rapporter, Nordnet, Avanza og Investing.com.

MERK! Vi tilstreber at all informasjon skal være korrekt, men reserverer oss da vi manuelt samler inn data, mot at vi p.g.a. den menneskelige faktoren kan ha skrevet inn uriktig informasjon. Investeringsbeslutning må derfor ikke baseres på informasjon på dette nettstedet.

Hvis du lurer på noe rundt informasjonen som vi deler på dette nettstedet, så ber vi deg kontakte oss.