Itera Utbytte 2018 og historikk

 

Itera aksjekurs (live): laster.. NOK

Itera utbytte 2018: 0.25 NOK

Itera direkteavkastning (live): laster.. %

ITE.OL

År Utbytte
2014 0,35 NOK
2015 0,15 NOK
2016 0,27 NOK
2017 0,43 NOK
2018 0,25 NOK

Kilde: Avanza