Gjensidige Forsikring Utbytte 2018 og historikk

 

Gjensidige Forsikring aksjekurs (live): laster.. NOK

Gjensidige Forsikring utbytte 2018: 7.10 NOK

Gjensidige Forsikring direkteavkastning (live): laster.. %

GJF.OL

År Utbytte
2014-05-07 6,80 NOK
2014-05-07 6,00 NOK
2014-11-06 4,00 NOK
2014 TOTAL 16,80 NOK
2015-05-05 5,90 NOK
2015 TOTAL 5,90 NOK
2016-04-19 2,00 NOK
2016-04-19 6,40 NOK
2016-11-10 4,00 NOK
2016 TOTAL 12,40 NOK
2017-04-20 6,80 NOK
2017 TOTAL 6,80 NOK
2018-04-16 7,10 NOK
2018 TOTAL 7,10 NOK

Kilde: Avanza